Blog

Integracja z DFG, przesyłanie danych do DFG

Jak przygotować swoją firmę do integracji z DFG ?

Od 29 Czerwca 2022 zostanie uruchomiony produkcyjnie nowy system DFG obejmujący wszystkich deweloperów, którzy rozpoczną sprzedaż swoich inwestycji po 1 lipca 2022.

Jednym z wyzwań dla deweloperów będzie konieczność przekazywania dużej ilości danych do ewidencji DFG za pośrednictwem systemów informatycznych. Deweloperzy będą musieli zintegrować swoje systemy informatyczne w taki sposób, aby wymagane przez ustawę deweloperską dane były przekazywane bezpośrednio na serwery UFG.

Dane wysyłane do DFG to:

Kolejnym wyzwaniem będzie opłacanie nowej składki na DFG w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty na MRP przez klienta nabywającego nieruchomość. Wysokość wpłat będzie wynosiła 1% w przypadku otwartego rachunku powierniczego lub 0,1% w przypadku zamkniętego funduszu deweloperskiego.

Ustawodawca przygotował również portal, w którym deweloperzy nie posiadających własnych systemów informatycznych, będą mogli wprowadzać wymagane dane ręcznie.

System CRM do sprzedaży mieszkań Developer Manager jest w pełni przygotowany do zmian związanych z nową ustawą deweloperską. System umożliwia automatyczne przekazywanie wszelkich wymaganych danych. Umów się na spotkanie i poznaj korzyści jakie daje nasz system.

Umowa rezerwacyjna po wprowadzeniu ustawy deweloperskiej

Umowy rezerwacyjne po wprowadzeniu nowej ustawy deweloperskiej 2022

Nowa ustawa deweloperska obejmuje swoim zasięgiem wszystkie umowy cywilnoprawne zawierane w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, a więc także umowy rezerwacyjne i przedrezerwacyjnej. Załącznikiem do umowy rezerwacyjnej musi być prospekt informacyjny (do tej pory był on załącznikiem umowy deweloperskiej i umowy przeniesienia własności). Wszelkie zmiany prospektu informacyjnego skutkują koniecznością doręczenia zaktualizowanej wersji prospektu bądź aneksu do prospektu do wszystkich klientów którzy zawarli umowę rezerwacyjną a nie mają jeszcze podpisanej umowy deweloperskiej. Istotny jest tu fakt doręczenia (ustawodawca zapisał, że należy taki prospekt doręczyć a nie wysłać, co oznacza że deweloper powinien zachować potwierdzenie doręczenia). Prospekt powinien być dostarczony w takiej samej formie jak umowa tzn. jeżeli klient otrzymuje umowę papierową to prospekt też powinien otrzymać w formie papierowej. Sam prospekt stał się dokumentem bardzo skomplikowanym i zawiera tak kuriozalne zapisy jak: Informacje dotyczące obiektów istniejących położonych w sąsiedztwie inwestycji wpływających na warunki życia w szczególności uciążliwości zapachowe, świetlne, hałasowe.
System CRM Developer Manager już teraz jest przystosowany do automatycznego generowania wszelkich dokumentów niezbędnych do obsługi sprzedaży nieruchomości.
Skontaktuj się z nami, chętnie przedstawimy jakie możliwości daje wdrożenie systemu w Twojej firmie.

Przelewanie kaucji do UFG

Kaucja w nowej ustawie deweloperskiej

Ustawa definiuje maksymalną wysokość kaucji jako 1% wartości nieruchomości. Kaucja wpłacana jest przez klienta na konto dewelopera, deweloper ma 7 dni na przelanie kaucji na rachunek powierniczy po podpisaniu umowy deweloperskiej. Wymagana będzie ścisła integracja z systemami UFG oraz bankowymi.
Kaucja - podobnie jak każda inna wpłata na rachunek powierniczy będzie obciążona składką na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
System CRM i ERP DEVELOPER MANAGER pozwoli zautomatyzować obsługę kaucji, umów się na spotkanie i poznaj korzyści najlepszego systemu CRM i ERP do sprzedaży mieszkań.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej dla klienta

Zasady zwrotu opłaty rezerwacyjnej po wprowadzeniu nowej ustawy deweloperskiej 2022

Po wprowadzeniu nowej ustawy deweloperskiej 2022, deweloper musi zwrócić opłatę rezerwacyjną jeżeli:
• Klient nie dostanie kredytu (nie ma tu znaczenia powód odmowy. Jeżeli klient nie dostanie kredytu bo nie uzupełnił dokumentacji kredytowej - nie ma to znaczenia.)
• Deweloper dokona zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego (Art 39 Ust 2)
Deweloper musi zwrócić opłatę rezerwacyjną w podwójnej wysokości jeżeli:
• Umowa sprzedaży została poprzedzona umową rezerwacyjną a deweloper nie usunie wad zgłoszonych do protokołu odbioru i nabywca nie przystąpił do podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości
• Deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej (np. nie wyłączy lokalu z oferty)
Deweloper ma 30 dni na zwrot opłaty rezerwacyjnej bez względu na powód (Art 18 i 19)
System CRM i ERP Developer Manager pozwala zautomatyzować wykonywanie zwrotów opłat rezerwacyjnych. System pilnuje również aby nigdy nie wystąpiła sytuacja w której sprzedana nieruchomość pozostawała na stronie internetowej. Zachęcamy do kontaktu. Chętnie przestawimy szczegóły działania naszego systemu.